Veelgestelde vragen Demo

1. Welke voordelen biedt de inschrijfmodule?

Antwoord:  De inschrijfmodule is ontwikkeld op basis van jarenlange ervaring opgedaan bij het organiseren van inschrijven –en aanmelden van honderden basisscholen en duizenden leerlingen. De voordelen die de inschrijfmodule biedt zijn de volgende:

 • De docent van de basisschool zelf kan volledig zelfstandig de school en de leerlingen aanmelden. Dit ontlast uw interne organisatie.
 • De basisscholen beheren hun gegevens zelfstandig. Dit wordt als zeer prettig ervaren.
 • Door het online en dus digitaal aanmelden ontstaat er interessante data m.b.t deelnemers aantallen per school, per gebied en per stad.
 • Het systeem wordt vooraf handmatig precies voor uw doeleinde(n) geconfigureerd. Hierdoor zijn er automatisch verschillende rapportages te genereren, van aantal inschrijvingen tot controlepostformulieren (geschikt voor tablet en mobiel) tot totale score overzichten per school, per leerling, per gebied en per jaar. U kunt dus op basis van deze gegevens concrete doelstellingen formulieren m.b.t verkeersveiligheid.
 • De geautomatiseerde rapportages leveren u een gigantische tijdsbesparing op.

 

2. Welke functies worden vanuit de inschrijfmodule voor u geautomatiseerd?

Antwoord: Het systeem wordt vooraf handmatig precies op basis van de randvoorwaarden van het praktisch verkeersexamen en uw specifieke doeleinde(n) geconfigureerd. De configuratie wordt i.s.m. uw projectteam uitgevoerd.

Dit betekent dat de volgende onderdelen vanuit de inschrijfmodule geautomatiseerd worden:

 1. Start en einde van de inschrijf –en aanmeldingsperiode.
 2. De start- en eind tijd per school inclusief de deelnemerslijst per school op volgorde van aanmelding.
 3. Het gewenste aantal fietsroutes en bijhorende de googlemap kaarten, routebeschrijvingen en/of video’s.
 4. De route(s) en routepost(en) per gebied.
 5. Het al dan niet beschikbaar maken van de opties oefenexamen en/of leenfietsen.
 6. De foutcodes per route.
 7. De planning van de scholen voor het oefenexamen en/of praktisch verkeersexamen.
 8. Het planningsschema per school per klas.
 9. De eind score formulieren per leerling, per school en per gebied.
 10. De wervingsmodule voor begeleiders, ouders en/of vrijwilligers.

De controlepost en route formulieren zijn geschikt om te gebruiken op tablets en/of mobiele telefoon.

 

3.Welke gegevens moet de school tijdens het inschrijven precies achterlaten?

Antwoord: Om de organisatie zo optimaal mogelijk uit te kunnen voeren worden er tijdens het inschrijven verschillende vragen gesteld. Het inschrijfproces beslaat 7 pagina’s en kost een gemiddelde school ongeveer 15-20 minuten. De volgende informatie wordt gevraagd:

 1. Basis n.a.w- gegevens van de basisschool zelf en in welk gebied het examen wordt afgelegd.
 2. Aantal deelnemende klassen inclusief n.a.w- gegevens van de leerlingen.
 3. Of de school met de leerlingen wil oefenen en of de school leenfietsen nodig heeft.
 4. Tenslotte geeft de docent van de school zelf aan op welke dagen zij het oefenmoment en/of het praktisch verkeersexamen met hun leerlingen zouden willen afnemen.
 5. Daarna bevestigt de school de inschrijving en ontvangt de docent daarvan per mail een bevestiging. De inschrijving is dan pas succesvol.

 

4. Wat als leerlingen zouden willen deelnemen maar de kinderen geen fietsen hebben?

Antwoord: FietsexamenNederland probeert conform de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland de deelname aan het praktijkfietsexamen zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Samen met u en/of maatschappelijke betrokken organisaties proberen wij te organiseren dat er per gebied leenfietsen ter beschikking worden gesteld.

 

5. Moet u vrijwilligers, ouders of begeleiders regelen?

Antwoord: Indien u dat voorheen zelf organiseerde dan kan u dat natuurlijk blijven doen. Fietsexamen Nederland  kan ook de volledige organisatie  en bemanning van het praktijk examen uit handen nemen. De basisscholen in uw gemeente hoeven er dan alleen maar voor te zorgen dat de leerlingen correct “online” worden ingeschreven. En dat op de dag van het praktijk examen de leerlingen tijdig bij de start locatie worden afgeleverd en bij de finish weer tijdig worden opgehaald.

 

6. Waar kan het praktijk examen afgenomen worden?

Antwoord: FietsexamenNederland probeert conform de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland de deelname aan het praktijkfietsexamen zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden. Samen met uw projectteam bepalen we of we gebruik maken van bestaande route schema’s of regelen wij dat er  in verschillende woongebieden routes worden uitgezet.

Hierdoor is er voor iedere basisschool altijd een route dicht in de buurt aanwezig.   Basisscholen kunnen vooraf met hun leerlingen de betreffende routes trainen.

 

7. Kunnen leerlingen vooraf oefenen voor het officiële praktisch verkeersexamen?

Antwoord: FietsexamenNederland organiseert het praktijkexamen op basis van de richtlijnen, randvoorwaarden en uitgangspunten zoals opgesteld door Veilig Verkeer Nederland. Wij organiseren daarom in samenwerking met uw projectteam, in specifieke gebieden,  “gratis” zogenaamde oefenmomenten. Dit zijn dagen waarop de leerlingen de examen routes alvast kunnen uitproberen. De betreffende examenroutes zijn ook op de website beschikbaar. Ga op deze website naar de link informatie/routes voor enkele voorbeelden.

 

Heeft u nog andere vragen, bel ons gerust 070- 20 40 120. Wij helpen u graag!