Nieuws Fietsexamen Den Haag 2020

datum: 8-6-2020 het praktisch verkeersexamen Den Haag gaat door!!

Geachte leerkracht groep 7 en/of groep 8,

 

U heeft dinsdag 31 maart jl. van ons een mailbericht ontvangen aangaande de persconferentie van premier Rutte van 23 maart jl. In dit mail bericht is tevens het besluit van onze opdrachtgever Gemeente Den Haag om het praktisch verkeersexamen, welke gepland stond in de periode 7 april – 29 mei a.s., af te gelasten aan u medegedeeld.

 

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en zijn we samen, op basis van de richtlijnen van het RIVM, bezig met de uitvoering van een zogenaamde “intelligente exit” strategie. Fietsexamen Nederland is in de tussentijd ook regelmatig met de Gemeente Den Haag in overleg aangaande het mogelijk verplaatsen van het praktisch verkeersexamen. Gisteren is er een officieel besluit genomen. Het praktisch verkeersexamen Gemeente Den Haag 2020 wordt verplaats naar de periode september- oktober 2020. Wij zijn blij dat het praktisch verkeersexamen alsnog doorgang kan vinden.

 

Deze verplaatsing heeft natuurlijk wel organisatorische consequenties, zoals:

  • De op dit moment aangemelde groep 7 leerlingen zullen in september/oktober groep 8 leerlingen zijn. Dat kan betekenen dat de docent die de leerlingen heeft aangemeld en de examen data heeft ingevuld niet meer verantwoordelijk is voor de dan  groep 8 leerlingen. De consequentie kan zijn dat we de inschrijvingsfase volledig opnieuw moeten uitvoeren.
  • Het idee is om de nieuwe aanmelding en inschrijvingsperiode voor de start ( periode 29 juni- 10 juli) van de zomer vakantie uit te laten voeren. Dat is kort dag.  Maar op deze manier is dan direct na de start van het nieuwe schooljaar bekend wanneer de leerlingen het praktisch verkeersexamen kunnen gaan afleggen.
  • U, de docent die de aanmelding en inschrijving in januari van dit jaar heeft uitgevoerd speelt een belangrijke rol bij de nieuwe inschrijvingsperiode. Bij het opnieuw aanmelden hoeft u alleen de nieuwe examen dagen aan te geven, de leerlingen lijst is bewaard gebleven. U kunt met de oude login gegevens  inloggen en de nieuws examen data invoeren. Let op: de oude data moeten weer uit gevinkt worden.

 

Middels deze mail willen we u wel alvast op de hoogte brengen van deze uitdagingen. Wij zijn echter van mening dat we samen instaat moeten zijn om, met de via de website eerder aangemelde docenten, heel doelgericht en adequaat dit nieuwe proces vorm te geven. Wij ontvangen daarom ook graag van u ( alleen als u de kinderen in januari zelf heeft aangemeld) een ontvangstbevestiging van deze mail.

 

De komende dagen zullen wij telefonisch contact met u opnemen zodoende u verder informeren over de te volgen noodzakelijke vervolgstappen.

 

Ervan uitgaande u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Den Haag


Support team


Tel: 070 - 40 43 162

E: info@fietsexamen.com

W: www.fietsexamennederland.nl

Datum 31-3-2020: praktisch verkeersexamen, welke gepland in de periode 7 april – 29 mei a.s., wordt afgelast.

Geachte leerkracht groep 7 en/of groep 8,

 

Zoals u niet zal zijn ontgaan, is op de persconferentie van 23 maart jongstleden het volgende medegedeeld;

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen”.

 

De afgelopen dagen hebben wij hierover overleg gehad met onze opdrachtgever Gemeente Den Haag in de personen van mevrouw Marloes Szegedi en de heer Ibrahim Wijbenga, van de dienst OCW. Na intern overleg bij de Gemeente is besloten om op basis van bovenstaand verbod het praktisch verkeersexamen, welke gepland in de periode 7 april – 29 mei a.s., af te gelasten.

 

Omdat verkeersveiligheid en verkeerseducatie van basisschool leerlingen bij de Gemeente hoog op de agenda staat, is tevens besloten om te onderzoeken wat er mogelijk is om het praktisch verkeersexamen alsnog later in het jaar ( in de periode september-oktober) te organiseren. Wij zullen u hier zo spoedig mogelijk over informeren.

 

Voor het overige rest ons, let op elkaar en Be Safe.

 

 

Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Den Haag


Support team Fietsexamen Nederland

Datum: 23-11-2019 SAVE THE DATE Praktisch verkeersexamen 2020

SAVE THE DATE
Praktisch Verkeersexamen Den Haag 2020
Attentie!
 

  • Vanaf maandag 6 januari 2020 kunt u zich op www.fietsexamennederland.nl weer inschrijven voor het praktisch verkeersexamen!
  • Doet u net als de 5.400 deelnemers uit 2019 ook (weer) mee? 
  • Zet nu alvast in uw agenda in welke periode het plaats zal vinden: vanaf 14 april tot en met  29 mei 2020
  • De oefenexamens zullen plaatsvinden de weken daarvoor: vanaf 31 maart - 9 april 2020 
  • U doet toch ook (weer) mee?!

          Met vriendelijke groet,
      
          Fietsexamen Nederland namens Gemeente Den Haag

Datum 14-11-2019 VOORAANKONDIGING PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2020


Het praktisch verkeersexamen 2019 is voor uw school en leerlingen al weer achter de rug. De voorbereidingen voor het praktisch verkeersexamen 2020 worden nu al weer langzaam opgestart. Voor de directie en betrokken leerkrachten van de basisscholen is het in verband met de planning van het schoolrooster van belang zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de belangrijkste data rondom de organisatie van het praktisch verkeersexamen 2020.
In onderstaande tabel staan de belangrijkste data. Zet deze data alvast in uw agenda en roosterplanning. Let wel: deze data zijn inschattingen dus wel onder voorbehoud.

 

Planning Praktisch Verkeersexamen 2020
nov-2019: informatie en communicatie over start inschrijvingen & periode examen
jan-2020: website open voor inschrijvingen
jan/feb 2020: inschrijvingsperiode
mrt-2020: inschrijvingsperiode gesloten
mrt/apr 2020: examen planning en schema's gereed
apr 2020: praktisch verkeersexamens starten
apr/mei/jun 2020:examen periode

 

Eind november zal, zoals hierboven aangekondigd, de SAVE THE DATE m.b.t de start van de inschrijvingsperiode en de periode waarin het verkeersexamen zal plaatsvinden, worden verstuurd. Het Fietsexamen Team verstuurt deze mail naar de bij ons bekende mailadressen van leerkrachten ( die zich in 2019 via onze website hebben aangemeld) en naar de schooldirecties.

 

Indien u vermoedt dat uw mailadres nog niet bij ons bekend is, stuur dan a.u.b. een mail inclusief naam en mailadres naar info@fietsexamen.com. Uw mailadres wordt dan in onze maillijst opgenomen. Op deze manier wordt u dus ook vroegtijdig geïnformeerd. Voor alle zekerheid vragen wij u tenslotte onze Facebook pagina te “liken”.

 

Veel informatie wordt namelijk ook via Facebook beschikbaar gemaakt. Klik hier voor onze Facebook pagina en like de pagina.
Team Fietsexamen Nederland

Datum: 17-7-2019:HET PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN DEN HAAG 2019 IS AFGEROND

Donderdag 6 juni j. hebben de laatste scholen in Scheveningen  hun praktisch verkeersexamen in Gemeente Den Haag gefietst.  Het praktisch verkeersexamen Den Haag 2019 is hiermee ten einde gekomen.  Het was ook dit jaar een succesvol verkeersexamen.

 

Verkeersveiligheid en verkeerseducatie staat bij de Gemeente Den Haag hoog in het vaandel. Den Haag kent 184 basisschool locaties en verzorgt al meerdere achtereenvolgende jaren het praktisch verkeersexamen voor de  groep 7 leerlingen. Dit jaar hebben 125 scholen en 5365 leerlingen aan het examen deelgenomen. Via bijgaande link kunt u de samenvatting van het evaluatie rapport downloaden. Het volledige rapport kunt u aanvragen via info@fietsexamen.com