Nieuws praktisch examen LV 2020

Datum: 8-6-2020

Geachte leerkracht groep 7 en/of groep 8,

 

Inmiddels zijn we enkele maanden verder en zijn we samen, op basis van de richtlijnen van het RIVM, bezig met de uitvoering van een zogenaamde “intelligente exit” strategie. Fietsexamen Nederland is in de tussentijd ook regelmatig met de Gemeente Leidschendam-Voorburg in overleg aangaande het mogelijk verplaatsen van het praktisch verkeersexamen. Er is officieel besloten dat het praktisch verkeersexamen Gemeente Leidschendam -Voorburg 2020 wordt verplaats naar de 6, 7 en 8 oktober 2020. Wij zijn blij dat het praktisch verkeersexamen alsnog doorgang kan vinden.

 

Deze verplaatsing heeft natuurlijk wel organisatorische consequenties, zoals:

 • De op dit moment aangemelde groep 7 leerlingen zullen in september/oktober groep 8 leerlingen zijn. Dat kan betekenen dat de docent die de leerlingen heeft aangemeld en de examen data heeft ingevuld niet meer verantwoordelijk is voor de dan  groep 8 leerlingen. De consequentie kan zijn dat we de inschrijvingsfase volledig opnieuw moeten uitvoeren.
 • Het idee is om de nieuwe aanmelding en inschrijvingsperiode voor de start ( maandag 29 juni) van de zomer vakantie uit te laten voeren. Dat is kort dag.  Maar op deze manier is dan direct na de start van het nieuwe schooljaar bekend wanneer de leerlingen het praktisch verkeersexamen kunnen gaan afleggen.
 • U, de docent die de aanmelding en inschrijving in januari van dit jaar heeft uitgevoerd speelt een belangrijke rol bij de nieuwe inschrijvingsperiode. Bij het opnieuw aanmelden hoeft u alleen de nieuwe examen dagen aan te geven, de leerlingen lijst is bewaard gebleven. U kunt met de oude login gegevens  inloggen en de nieuws examen data invoeren. Let op: de oude data moeten weer uit gevinkt worden.

 

Middels deze mail willen we u wel alvast op de hoogte brengen van deze uitdagingen. Wij zijn echter van mening dat we samen instaat moeten zijn om, met de via de website eerder aangemelde docenten, heel doelgericht en adequaat dit nieuwe proces vorm te geven.

De komende dagen zullen wij telefonisch contact met u opnemen zodoende u verder informeren over de te volgen noodzakelijke vervolgstappen.

 

Ervan uitgaande u voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

 

 

Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Leidschendam -Voorburg


Support team


Tel: 070 - 40 43 162

E: info@fietsexamen.com

W: www.fietsexamennederland.nl

Datum: 26 maart 2020,praktisch verkeersexamen, welke gepland was op 26, 27 en 28 mei a.s., is afgelast.

Geachte leerkracht groep 7 en/of groep 8,

 

Zoals u niet zal zijn ontgaan, is op de persconferentie van 23 maart jongstleden het volgende medegedeeld;

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni, ook met minder dan 100 mensen”.

 

De afgelopen dagen hebben wij hierover overleg gehad met onze opdrachtgever Gemeente Leidschendam –Voorburg in de persoon van mevrouw Alma de Jong, Beleidsmedewerker Mobiliteit. Na intern overleg bij de Gemeente is besloten om op basis van bovenstaand verbod  het praktisch verkeersexamen, welke gepland was op 26, 27 en 28 mei a.s., af te gelasten.

 

Omdat verkeersveiligheid en verkeerseducatie van basisschool leerlingen bij de Gemeente hoog op de agenda staat, is tevens besloten het praktisch verkeersexamen alsnog later in het jaar te organiseren.

 

Het huidige idee is om het examen in de periode van 14 september t/m 9 oktober 2020 te laten plaatsvinden.

Uw huidige groep 7 leerlingen zitten dan in groep 8.

Wij willen de groep 8 leerkracht (schooljaar 2020/2021) natuurlijk zo snel en efficiënt mogelijk voorbereiden en informeren over dit aangepaste praktisch verkeersexamen en hebben uw hulp daarbij nodig.

 

Wij verzoeken u daarom vriendelijk ;

-Reply s.v.p. op dit mailbericht en neemt u de groep 8 leerkracht (schooljaar 2020/2021) daarbij mee in de CC….

-Vermeldt u in de reply s.v.p. de naam, het emailadres en het telefoonnummer van de groep 8 leerkracht (schooljaar 2020/2021)

 

Wij zullen de aanpassingen dan zo snel en effectief mogelijk vorm gaan vormgeven.

 

Voor het overige rest ons, let op elkaar en Be Safe.

 

 

Met vriendelijke groet,
Namens Gemeente Leidschendam-Voorburg en de basisscholen

 

Met vriendelijke groet,

Support team

Datum:23-12-2019 SAVE THE DATE praktisch verkeersexamen 2020

SAVE THE DATE
Praktisch Verkeersexamen Leidschendam-Voorburg 2020
Let op!
 

 • Vanaf maandag 10 februari 2020  kunt u zich weer inschrijven voor het Praktisch Verkeersexamen Leidschendam-Voorburg!
 • Geef deze SAVE THE DATE aub door aan de groep 7 leerkracht van uw school. De groep 7 leekracht moet de leerlingen aanmelden.
 • Doen uw leerlingen net als de kleine 700 deelnemers uit 2019 ook (weer) mee?
 • Zet nu alvast in uw agenda wanneer het plaatsvindt:  dinsdag 26, woensdag 27 en donderdag 28 mei.
 • U ontvangt van Fietsexamen Nederland nog een definitieve uitnodiging om uw leerlingen van groep 7 in te schrijven. Inschrijven kan vanaf 10 februari  2020 via www.fietsexamennederland.nl.  
 • Save dus alvast the date!

         

             Hartelijke groet,

             Namens de Gemeente Leidschendan-Voorburg,
            
             Fietsexamen Nederland

Datum: 14-11-2019: Vooraankondiging praktisch verkeersexamen 2020

VOORAANKONDIGING PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 2020
Het praktisch verkeersexamen 2019 is voor uw school en leerlingen al weer achter de rug. De voorbereidingen voor het praktisch verkeersexamen 2020 worden nu al weer langzaam opgestart. Voor de directie en betrokken leerkrachten van de basisscholen is het in verband met de planning van het schoolrooster van belang zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de belangrijkste data rondom de organisatie van het praktisch verkeersexamen 2020.
In onderstaande tabel staan de belangrijkste data. Zet deze data alvast in uw agenda en roosterplanning. Let wel: deze data zijn inschattingen dus wel onder voorbehoud.

 

Planning Praktisch Verkeersexamen 2020
nov-2019: informatie en communicatie over start inschrijvingen & periode examen
feb-2020: website open voor inschrijvingen
feb/mrt 2020: inschrijvingsperiode
mrt-2020: inschrijvingsperiode gesloten
mrt/apr 2020: examen planning en schema's gereed
na de mei vakantie 2020: praktisch verkeersexamens starten
gedurende 3 dagen in mei 2020: examen periode

 

In november zal, zoals hierboven aangekondigd, de SAVE THE DATE m.b.t de start van de inschrijvingsperiode en de periode waarin het verkeersexamen zal plaatsvinden, worden verstuurd. Het Fietsexamen Team verstuurt deze mail naar de bij ons bekende mailadressen van leerkrachten ( die zich in 2019 via onze website hebben aangemeld) en naar de schooldirecties.

 

Indien u vermoedt dat uw mailadres nog niet bij ons bekend is, stuur dan a.u.b. een mail inclusief naam en mailadres naar info@fietsexamen.com. Uw mailadres wordt dan in onze maillijst opgenomen. Op deze manier wordt u dus ook vroegtijdig geïnformeerd. Voor alle zekerheid vragen wij u tenslotte onze Facebook pagina te “liken”. Veel informatie wordt namelijk ook via Facebook beschikbaar gemaakt. Klik hier voor onze Facebook pagina en like de pagina.
Team Fietsexamen Nederland

8 april 2019: inschrijvingstermijn praktisch verkeersexamen Leidschendam- Voorburg 2019 is gesloten

Maandag 8 april jl. is de mogelijkheid om aan te melden voor deelname aan het praktisch verkeersexamen Leidschendam-Voorburg 2019 definitief gesloten.

Fietsexamen Nederland is een verkeersdienst van HaloJobbing B.V.

 

U ontvangt deze mail omdat wij uw aanmelding en inschrijving in goede orde hebben ontvangen. Goed dat u ook dit jaar mee doet. De project organisatie zal de komende 2 dagen voor de aangemelde scholen het  examen rooster gaan maken.  

U ontvangt van ons uiterlijk woensdag 10 april een mailbericht met daarin de exacte datum en tijdstip waarop uw kinderen het praktisch verkeersexamen Leidschendam-Voorburg 2019 kunnen afleggen.

 

Indien u uiterlijk woensdag 10 april nog geen mail van ons heeft ontvangen dan vragen wij u vriendelijk het volgende te doen, namelijk:

 1. Check uw spam-box op ongewenste mail. Het kan voorkomen dat door uw IT beheer ingestelde firewalls ons mailbericht daarin terecht is gekomen.
 2. Indien, stap 1 geen resultaat heeft gehad, mail dan naar info@fietsexamen.comen vraag nogmaals om uw examen datum en tijdstip.

 

Ervan uitgaande u correct te hebben geïnformeerd.

 

NB voor informatie over het praktisch verkeersexamen volg a.u.b. ook onze Facebook pagina.