Oefen examens

Informatie oefenexamens

 

Voorbereidingen

De kinderen gaan onder professionele begeleiding de officiële examen route oefenen. Het oefenen is noodzakelijk. Reden hiervoor is dat de kinderen dan tijdens het examen niet bezig zijn met het zoeken naar de route, maar met het toepassen van de verkeersregels.

 

Let op: de fietsen waar het praktisch verkeersexamen mee gereden wordt moeten aan de wettelijke eisen voldoen. Om de fietsen te controleren hebben wij een fietskeuring-test beschikbaar. Op een fiets, die niet aan de wettelijke eisen voldoet, mag GEEN examen worden gereden.

 

Professionele begeleiders/controleposten

Fietsexamen Nederland zet tijdens het oefen examen professionele begeleiders in. De begeleiders hebben allen of een sportieve opleiding ( Sport en Bewegen) als achtergrond of affiniteit met verkeer en verkeersveiligheid en sport en bewegen. Daarnaast worden begeleiders alleen toegelaten nadat ze een speciaal door  Fietsexamen Nederland  ontwikkelde online toets positief hebben afgerond. Deze begeleiders  worden voor het volledige oefen examen (1 dagdeel) in gezet (dus niet alleen tijdens de oefen examentijden van uw groep).

  

Onderdelen oefen examen

Bij de aankomst krijgen de leerlingen een korte instructie. Daarna zullen ze hun fietsen moet keuren en een korte beheers proef uitvoeren. Bekijk ter voorbereiding klassikaal de video van de beheers proef.

Indien beide onderdelen positief zijn afgerond kunnen de leerlingen starten. Bekijk de impressie video samen met de kinderen. Hierdoor zal het op de oefen examen dag zelf minder spannend zijn.

 

 

Wat kunnen de kinderen vewachten

Om de kinderen goed voorbereid aan het praktisch verkeersexamen te laten deelnemen is het fysiek oefenen van de examen route erg relevant. De route schept de voorwaarden om eisen te kunnen stellen aan kennis en keuzes in het gedrag van de leerlingen. De route die de kinderen afleggen, dient overeen te komen met de werkelijkheid.

 • Er staan op de dag van het oefenexamen geen extra verkeersborden die de volgende dag weer verdwenen zijn.
 • Het overige verkeer wordt niet omgeleid.
 • De kinderen fietsen een route in een omgeving die hen bekend is.
 • Verkeerssituaties die voor een plaats kenmerkend zijn, worden in de route opgenomen. Bijvoorbeeld een kruising met verkeerslichten, een brug, een spoorwegovergang, een rotonde, en wegen met of zonder apart fietspaden.

 

In een route worden minimaal de volgende situaties zijn opgenomen:

 • Links afslaan
 • Gelijkwaardige kruising
 • Voorrangskruising
 • Afslaan met voorsorteren (verplicht in vakken of niet verplicht in een situatie waarin dit logischerwijs kan plaatsvinden).

 

Als het kind de route al gefietst heeft, is het tijdens het examen niet bang om verkeerd te rijden en kan het zich volledig concentreren op het verkeer.
De route staat met een filmpje op deze website vermeld. Tijdens dit speciaal georganiseerde oefenexamen is er professionele begeleiding. Natuurlijk kunnen ouders met hun kind zelf ook de route fietsen. Ouders kunnen zodoende extra aandacht besteden aan deze lastige situaties. Daarnaast kan de leerkracht moeilijke situaties in de klas behandelen.

 

Ook geinteresseerd in extra oefenen voor het praktisch verkeersexamen in uw Gemeente en/of voor uw leerlingen? Bel ons op 070- 20 40 120 of mail naar info@fietsexamen.com 

Normering

 

 

De leerlingen worden gewezen op een aantal verkeershandelingen. Hieronder vindt u een lijst met handelingen die in aanmerking komen tijdens het oefenexamen. Deze zijn uitgekozen omdat ze essentiële kennis en keuzen toetsen, objectief meetbaar zijn en tijdens het officiële praktisch verkeersexamen ook daadwerkelijk te toetsen zijn.

 • Juiste plaats op de weg innemen.
 • Links / rechts kijken.
 • Achterom kijken.
 • Richting aangeven.
 • Kleine bocht naar rechts maken.
 • Grote bocht naar links maken.
 • Stoppen voor een oranje of rood verkeerslicht.
 • Stoppen bij een spoorwegovergang als de rode lichten branden.

 

Oefen examen rijden

U brengt de kinderen zelf naar de start locatie en brengt de kinderen ook weer zelfstandig terug naar school. De kinderen starten, onder begeleiding van 2 man,  in een groepje van 10 tot maximaal 15 leerlingen. Ze rijden de route volgens de instructies die op deze website staan en passeren 6 controleposten. Bij terugkomst leveren ze hun hesje in. Als de groep weer compleet is, kan de groep weer terug naar school.