Beheersproef

Beheersproef

Alleen leerlingen die voldoende fietsvaardig zijn nemen aan het verkeersexamen deel. De leerkrachten beoordelen vóór het verkeersexamen op school of de leerlingen voldoende fietsvaardig zijn.

 

Op de dag van het verkeersexamen wordt voor het rijden van het parcours in de wijk gecontroleerd of de leerlingen werkelijk voldoende fietsvaardig zijn. Hiertoe wordt een parcours afgelegd.

 

Het is voor leerlingen een zeer onplezierige ervaring om ter plaatse van het verkeersexamen geweigerd te worden voor deelname aan het verkeersexamen. Niet zelden leidt dit tot huilpartijen. Daarom is het noodzakelijk alleen leerlingen die fietsvaardig zijn deel te laten nemen aan het praktisch verkeersexamen. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de scholen.

 

Fietsles

U kunt zich dit jaar opgeven voor een gratis fietsles in uw wijk voor uw leerlingen voorafgaande aan het verkeersexamen. Zo kunnen de leerlingen nog extra oefenen en krijgen ze tips van onze docent. Tijdens de inschrijving op de website kunt u uw school hiervoor aanmelden.

 

Er zijn ook dit jaar maar een beperkt aantal plekken beschikbaar per locatie. Inschrijven hiervoor geeft geen garantie voor het kunnen deelnemen hieraan.

 

De volgende website bevat allerlei fietsparcoursen  die geoefend kunnen worden met de leerlingen.