Albrandswaard

Praktisch verkeersexamen 2022

08 Oct

Praktisch verkeersexamen 2022

VOORAANKONDIGING 2022

Het praktisch verkeersexamen 2021 is voor uw school en leerlingen al weer  achter de rug. De voorbereidingen voor het praktisch verkeersexamen 2022 worden nu al weer langzaam opgestart. Voor de directie en betrokken leerkrachten van de basisscholen is het in verband met de planning van het schoolrooster van belang zo spoedig mogelijk inzicht te krijgen in de belangrijkste data rondom de organisatie van het praktisch verkeersexamen 2022.

In onderstaande tabel staan de belangrijkste data. Zet deze data alvast in uw agenda en roosterplanning. Let wel: deze data zijn inschattingen dus wel onder voorbehoud.

 

Planning Praktisch Verkeersexamen 2022

nov-21

informatie en communicatie over start inschrijvingen & periode examen

feb-22

website open voor inschrijvingen

feb/mrt 2022

inschrijvingsperiode

1e week apr-22

inschrijvingsperiode gesloten

apr/mei 2022

examen planning en schema's gereed

jun 2022

praktisch verkeersexamens starten

jun/jul 2022

examen periode

 

In november zal,  zoals hierboven aangekondigd,  de SAVE THE DATE m.b.t de start van de inschrijvingsperiode en de periode waarin het verkeersexamen zal plaatsvinden, worden verstuurd. Het Fietsexamen Team verstuurt deze mail naar de bij ons bekende mailadressen van leerkrachten ( die zich in 2021 via onze website hebben aangemeld) en naar de  schooldirecties. Indien u vermoedt dat uw mailadres nog niet bij ons bekend is, stuur dan a.u.b. een mail inclusief naam en mailadres naar info@fietsexamen.com. Uw mailadres wordt dan in onze maillijst opgenomen. Op deze manier wordt u dus ook vroegtijdig geïnformeerd. Voor alle zekerheid vragen wij u tenslotte onze Facebook & LinkedIn pagina te “liken” en te volgen. Veel informatie wordt namelijk ook via Facebook en LinkedIn pagina beschikbaar gemaakt. Klik op onze Facebook en LinkedIN pagina.

Team Fietsexamen Nederland