Algemeen

Nieuwe website!!

29 Dec

Nieuwe website!!

Fietsexamen nederland

2022 starten wij opnieuw met ambitie en enthousiasme. Onze groei en inzet voor onze klanten in de onderwijssector gaan we verder optimaliseren. Bij deze ambitie hoort een nieuwe website. Een website die uitstraalt waar we voor staan.  Wij ontzorgen al meer dan 10 jaar de basisscholen en ontwikkelen de talenten van het jonge schoolgaande kind. Verkeerseducatie behoort tot onze kerndoelen

Facilitator

Middels deze nieuwe website kan er met een duidelijke focus beter vorm worden gegeven aan de visie van de onderneming. Fietsexamen nederland is de centrale verkeerseducatie partner voor basisscholen in de Metropool Den Haag – Rotterdam. Als onder andere coordinator van het  programma School op Seef , organisator van het praktisch verkeersexamen en uitvoerder van het programma Totally Traffic, beschikken wij over alle relevante kennis, ervaring en de juiste docenten.

Ons verkeerseducatie aanbod is hét programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzame en veilige weggebruikers. Ons nieuwe Pumptrack BMX fiets programma spreekt het jonge kind enorm aan. Het leveren van een “vraaggericht” aanbod staat binnen onze aanpak centraal. Het juiste aanbod geeft immers het beste resultaat.

Functionaliteit

Onze nieuwe website is eenvoudig en duidelijk in opzet en navigatie. Daarnaast kunt u er prachtige foto’s en recensies van onze klanten en hun leerlingen terugvinden. We laten onze fans zelf vertellen over hun eigen “klantcases”.  Aanmelden voor deelname aan het praktisch verkeersexamen is nu echt eenvoudig. U bent nog niet overtuigd, browse dan gewoon rustig door onze pagina’s. We hopen u graag van dienst te kunnen zijn.