Algemeen

Uitbreiding naar meer steden

20 Dec

Uitbreiding naar meer steden

Wie is Fietsexamen nederland

Halo Jobbing is de centrale verkeerseducatie partner voor basisscholen in de Metropool Den Haag – Rotterdam. Als onder andere coördinator van het  programma School op Seef , organisator van het praktisch verkeersexamen en uitvoerder van het programma Totally Traffic, beschikken wij over alle relevante kennis, ervaring en de juiste docenten.

Verkeersaanbod

Ons verkeerseducatie aanbod is hét programma voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzame en veilige weggebruikers. Ons nieuwe Pumptrack BMX fiets programma spreekt het jonge kind enorm aan. Het leveren van een “vraaggericht” aanbod staat binnen onze aanpak centraal. Het juiste aanbod geeft immers het beste resultaat.

Uitbreiden van fietsroutes

Wij werken samen met de Fietsalliantie in Rotterdam om meer fietsroutes uit te rollen. De samenwerking met de metropool regio Rotterdam-den Haag geeft ons de ruimte om de praktisch verkeersexamen ook in andere gemeenten centraal te organiseren. geïnteresseerd? mail ons via infor@fietsexamen.com