Den Haag

Website is geopend 2022!

21 May

Website is geopend 2022!

Maandag 10 januari 2022 kunnen we ons weer aanmelden.

Er wordt voor de start van het praktisch verkeersexamen in de periode 22 maart – 1 april 2022 ook een oefen examen georganiseerd. Vanwege de grote animo voor het oefen heeft de Gemeente Den Haag ervoor gezorgd dat er in de maanden februari en maart zogenaamde “extra oefenexamens” worden georganiseerd. U wordt daarover via de mail, onze website en Facebook kanaal van op de hoogte gebracht.

Staat verkeersveiligheid ook bij uw school voorop? Aanmelden kan pas na openstelling van de website op maandag 10 januari 2022. De examen periode zelf loopt van 4 april t/m 20 mei 2022. Oefenen voor de examens kan van 22 maart tot 1 april 2022.