verkeerseducatie

Verkeerseducatie

Fietsexamen Nederland (hierna FEN) is naast de organisatie van het praktisch verkeersexamen ook verantwoordelijk voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan uw leerlingen. Als coordinator van onder andere het programma School op SEEF zetten wij ons in Zuid-Holland in voor een goede aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kinderen in de basisschoolleeftijd. Hier worden kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. Samenwerken binnen een gemeenschappelijk belang staat hierbij centraal centraal. De verkeersveiligheid van kinderen is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.

 

De doelstellingen

De verkeerseducatie van FEN heeft de volgende doelstellingen:

  1. De schoolomgeving en de schoolroutes zijn veilig ingericht.
  2. Er vindt theoretisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  3. Er vindt praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren.
  4. Er wordt met de ouders gecommuniceerd over verkeersveiligheid.
  5. Er vindt (indien nodig) handhaving plaats die is afgestemd op de specifieke situatie.
  6. Er wordt gestimuleerd zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te gaan.
  7. De aanpak is structureel en is verankerd in een goede organisatiestructuur.

Wilt u meer weten? Bel ons of mail naar info@fietsexamen.com. Onze accountmanager nemen binnen 1 werkdag direct contact met u op.

Onze opdrachtgevers