Route Den Haag Bezuidenhout

 1. Ontvangst Parkeerterrein Zwembad Overbosch
 2. Start Carel Reinierszkade
 3. Rechtsaf De Sillestraat
 4. Schuinrechts De Sillestraat
 5. Linksaf Van Lansbergstraat Post 1
 6. Rechtsaf Loudonstraat Post 2
 7. Rechtsaf Stuyvesantplein
 8. Rechtsaf Stuyvesantstraat
 9. Linksaf De Sillestraat Post 3
 10. Linksaf Altingstraat Post 4
 11. Rechtsaf Pahudstraat
 12. Linksaf Willem van Outhoornstraat Post 5
 13. Rechtsaf Joan Maetsuyckerstraat
 14. Rechtsaf De Sillestraat
 15. Oversteken Merkusstraat / Pahudstraat
 16. Rechtsaf Om het plein heen de Sillestraat volgen
 17. Linksaf Altingstraat Post 6
 18. Rechtsaf Merkusstraat
 19. Rechtdoor Volg de Merkusstraat
 20. Rechtsaf Ehrensplein
 21. Finish hoek Ehrensplein / Carel Reinierszkade
Route Den Haag Bezuidenhout