Vooraankondiging

Vooraankondiging

VOORAANKONDIGING PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Het praktisch verkeersexamen 2021 is, ondanks een lastig Corona periode, voor uw school en

leerlingen al weer achter de rug. De voorbereidingen voor het praktisch verkeersexamen 2022

worden nu al weer langzaam opgestart. Voor de directie en betrokken leerkrachten van de

basisscholen is het in verband met de planning van het schoolrooster van belang zo spoedig mogelijk

inzicht te krijgen in de belangrijkste data rondom de organisatie van het praktisch verkeersexamen

2021.

 

In onderstaande tabel staan de belangrijkste data. Zet deze data alvast in uw agenda en

roosterplanning. Let wel: deze data zijn inschattingen dus wel onder voorbehoud.

 

Planning Praktisch Verkeersexamen volgend jaar

November:        informatie en communicatie over start inschrijvingen & periode examen

Februari:           website open voor inschrijvingen

feb/mrt:             inschrijvingsperiode

maart:               inschrijvingsperiode gesloten

april:                 examen planning en schema's gereed

apr/mei/juni:     praktisch verkeersexamens starten

apr/mei/jun/jul:  examen periode

 

In november zal, zoals hierboven aangekondigd, de SAVE THE DATE m.b.t de start van de  inschrijvingsperiode en de periode waarin het verkeersexamen zal plaatsvinden, worden verstuurd. Het Fietsexamen Team verstuurt deze mail naar de bij ons bekende mailadressen van leerkrachten en naar de schooldirecties. Indien u vermoedt dat uw mailadres nog niet bij ons bekend is, stuur dan a.u.b. een mail inclusief naam en mailadres naar info@fietsexamen.com . Uw mailadres wordt dan in onze maillijst opgenomen. Op deze manier wordt u dus ook vroegtijdig geïnformeerd. Voor alle zekerheid vragen wij u tenslotte onze Facebook pagina te “liken”. Veel informatie wordt namelijk ook via Facebook beschikbaar gemaakt. Klik hier voor onze Facebook pagina en like de pagina.

Team Fietsexamen Nederland