Algemene Informatie

Algemene Informatie

Het praktisch Verkeersexamen is onderdeel van het totale verkeersonderwijs op de basisschool. Tijdens het VVN theoretisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de verkeerskennis beheersen en voldoende inzicht hebben in verkeerssituaties. Maar verkeer is ook vooral praktijk. Verkeer leer je niet alleen uit een boekje.

 

Tijdens het praktisch Verkeersexamen wordt getoetst of de leerlingen de opgedane verkeerskennis goed kunnen toepassen en daardoor veilig fietsen.

Leerlingen die én theoretisch én praktisch verkeersonderwijs hebben gehad op school, zijn goed voorbereid op het praktisch Verkeersexamen.

Deelname aan het praktisch Verkeersexamen bevordert de aandacht voor (praktisch) verkeersonderwijs op school. Bovendien maakt het ook ouders bewuster van het belang van verkeersonderwijs, veilig gedrag van hun kinderen in het verkeer, en het belang van een gedegen verkeersopvoeding thuis.

 

Het praktisch Verkeersexamen toetst het verkeersgedrag en het juist toepassen van verkeerskennis op een aantal essentiële punten. Dit gebeurt zeer gestructureerd, aan de hand van een controlelijst. Onderliggende vaardigheden zoals beheersing van de fiets (remmen, bochten nemen, etc.) en sociaal gedrag (helpen en hinderen) worden niet direct getoetst, maar zijn wel vereiste vaardigheden om het examen goed te kunnen afleggen.

Het examen benadrukt impliciet het belang van fietsen als gezond en milieuvriendelijk gedrag. De fietscontrole als onderdeel van het praktisch Verkeersexamen maakt kinderen en ouders bewust van het belang van een veilige fiets.

 

Fietsexamen Nederland is coordinator van het programma School op SEEF, een kwalitatieve aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie voor basisschoolleerlingen. In dit verlengde organiseert Fietsexamen Nederland ookhet praktisch Verkeersexamen volgens de richtlijnen van Veilig Verkeer Nederland. Na het behalen van het examen krijgen de kinderen, indien  aangevraagd, het Verkeersdiploma van Veilig Verkeer Nederland.

Praktisch verkeersexamens in 2021

We zijn weer druk bezig met de voorbereidingen van de praktisch verkeersexamen in 2021. De examen data van de verschillende steden zijn al bekend, namelijk:

Den Haag: examen periode:12 april- 28 mei 2021. Oefen examen: 31 maart - 9 april 2021

 

Rotterdam: examen periode:14 juni- 9 juli  2021. Oefenexamen: 7 juni- 11 juni 2021. 

 

Leidschendam- Voorburg: maandag 12, dinsdag 13 en woensdag 14 april

 

Albrandswaard: 29 , 30 juni en 1 juli 2021

 

Schiedam: volgt spoedig

 

Verzekering

Tijdens het praktisch Verkeersexamen zijn de deelnemers aan het verkeersexamen basisonderwijs en de begeleiders bij het praktische gedeelte van het examen verzekerd tegen ongevallen en Wettelijke Aansprakelijkheid, voor zover een en ander niet elders is verzekerd.

 

Links

Op de site van School op SEEF wordt onder andere verwezen naar onderstaande informatie pagina's. U vindt ze hier overzichtelijk bij elkaar.
Fietsparcoursen om te oefenen

Impressie video praktisch verkeersexamen
Verkeersbegrippen
Verkeersafspraken
Verkeersborden

 

Praktisch verkeersexamens op een andere locatie

Wilt u uw leerlingen graag een praktisch verkeersexamen aanbieden maar bevindt uw school zich niet in Den Haag, Schiedam of Rotterdam? Neem contact op met onze specialisten. We helpen u graag met het samenstellen van een examen bij u op locatie of in uw stad.