Verkeersregels en borden

Om het schriftelijk Verkeersexamen goed te kunnen maken, moeten de leerlingen een aantal verkeersbegrippen goed onder de knie hebben. De verkeersbegrippen vindt u onderstaand. Tevens moeten de leerlingen op de hoogte zijn van de verkeersafspraken die voorkomen in het Verkeersexamen. Alle afspraken zijn door VVN geformuleerd in termen van gedrag voor het kind als voetganger en fietser. Een overzicht van de verkeersborden die de kinderen moeten kennen voor het Verkeersexamen vindt u ook hieronder.

Links

Verkeersbegrippen
Verkeersafspraken
Verkeersborden
Verkeersthema’s

Veel gemaakte fouten

Uit analyse van de antwoorden bij het verkeersexamen blijkt dat er veel fouten worden gemaakt bij de onderstaande problematieken. Het is daarom raadzaam om hier tijdens de verkeerslessen extra aandacht aan te besteden.

Hoe zit het met voorrang op kruispunten en voetgangers?

  • Voorrangsregels en voorrangsborden gelden op kruispunten als je te maken krijgt met verkeer van links en rechts. Zij gelden voor bestuurders onderling.
  • Voorrangsregels en voorrangsborden gelden niet voor voetgangers.
  • Voetgangers moeten op een kruispunt bestuurders van links en rechts altijd voor laten gaan. Het maakt niet uit of er wel of niet voorrangsborden staan.

Wanneer ben je voetganger?

  • Je bent voetganger als je loopt, als je loopt met je fiets aan de hand, als je skate, als je op je skelter rijdt, als je met je skate- of waveboard bent. Je moet bestuurders van links en rechts dan altijd voor laten gaan.

Hoe zit het met de regel: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor?

  • Dit is geen voorrangsregel, maar een zgn. voorgaan-regel.(Het voorgaan bij afslaan wordt geregeld.)
  • Deze regel geldt voor bestuurders en voetgangers.
  • Deze regel geldt als je te maken krijgt met verkeer dat je tegemoet of achterop komt. Dat verkeer is dan met jou op dezelfde weg. Het komt dus niet van links of rechts.